آموزش و فروش نرم افزارهای ژئوفیزیک

امروزه بدون نرم افزارهاي ژئوفيزيکي تعبير و تفسير نتايج برداشتها تقريبا ناممکن يا همراه با خطاي بسيار است. مفتخریم با در اختیار داشتن مجموعه ی کاملی از نرم افزار ژئوفیزیک برای پردازش، تفسیر و مدلسازی داده های گرانی، مغناطیس، ژئوالکتریک، لرزه، EM، VLF، GPR و چاهپیمایی و غیره در راستای تامین نیاز متخصصین محترم حرکت نماییم.

شایان ذکر است کلیه نرم افزارها دارای عدم محدودیت در نصب و تعداد دفعات اجرا می باشند.
گارانتی مادام العمر کارکرد شامل کلیه نرم افزارها می باشد.