مطالعات ژئوتکنیک

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

شناسایی نوع و جنس لایه‌های زیرسطحی ساختگاه پروژه و همچنین اطلاع از شرایط آبهای زیرزمینی ازجمله معیارهای موثر در طراحی، اجرا و در نهایت هزینه تمام‌شده پروژه می‌باشد. مطالعات ژئوفیزیکی و ژئوتکنیکی راهکاری مناسب، جهت دستیابی به این‌گونه از اطلاعات است.

مکانیک سنگ و تونلسازی
شرکت فرآبند زمین سنجش متشکل از مهندسان با تجربه می­باشد که خدمات مشاوره علمی و اجرایی در زمینه مکانیک سنگ و تونل سازی فراهم می­سازد. مهمترین هدف این گروه پیوند بین تئوری، تجربه و اجرا در فعالیت­های حوزه ژئومکانیک می­باشد.

 کاربرد ژئوفیزیک وژئوتکنیک در پروژه‌های عمرانی

–         تعیین تیپ زمین و نوع خاک سایت بوسیله آزمایش درون چاهی (Down Hole).

–         تعیین عمق و تراز آب زیرزمینی.

–         حفاری، نمونه‌برداری، انجام تمامی آزمایش‌های صحرایی و آزمایشگاهی جهت شناسایی پارامترهای ژئوتکنیکی.

–         تعیین نوع و عمق پی و تیپ سیمان مصرفی.

–         ارائه نیمرخ خاک.

[/av_textblock]