آزمایش دانهول (Downhole)

چگونه میتوانیم به شما کمک کنیم؟

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

نرم افزار لرزه نگاری

روش استاندارد جهت اندازه گیری سرعت موج برشی، محاسبه نسیت پواسون و مدول یانگ و در نهایت تعیین تیپ خاک، آزمایش دان هول می باشد. روش انجام آزمایش دانهول براین اساس میباشد که زمان سیر سیگنالهای موج لرزه ای حاصل از یک چشمه انرژی در سطح زمین در نقاط مختلف درون گمانه (چاه ماشینی) اندازه گیری می شود. جهت ايجاد امواج فشاری از ضربه پتک بر روی صفحه فلزی استفاده می شود. براي توليد امواج برشي قابل قبول، چشمه لرزه اي بايد امواج برشي عمود بر محور عرضي گمانه ايجاد کند. با استفاده از ضربه پتک 15-1 کيلوگرمي بر دو طرف الوار چوبي در ابعاد مناسب مي‌توان امواج برشي با پلاريته هاي معکوس ايجاد نمود. در آزمایش دانهول (Downhole) ، گيرنده‌ها داخل يک محفظه استوانه‌اي شکل باریک، درون گمانه قرار مي‌گيرند. گيرنده‌ها شامل سه ژئوفون با فرکانس طبيعي 30 هرتز و حساسيت مطلوب براي اندازه گیری موج هستند.

آزمایش دانهول
نمایی از دستگاه دانهول 6 کاناله MAE ساخت ایتالیا به همراه تجهیزات جانبی مورد استفاده در آزمایش دان هول

در این مرحله از آزمایش دانهول  زمان اولین رسیدهای موج از روی لرزه نگاشت ها قرائت شده و بر حسب عمق  مرتب می گردد. این کار برای نگاشت های امواج فشاری و برشی بصورت جداگانه انجام می گیرد. بر اساس نتايج به دست آمده در این گمانه، سرعت امواج لرزه ای برای لایه ‌هاي مختلف محاسبه می شود.

خروجی تست دانهول
نمونه ای از لرزه نگاشت تست دانهول تا عمق 30 متر برای موج برشی

با تکرار آزمايش دانهول در اعماق مختلف و ترسیم موج های لرزه ای در تمام اعماق و بر اساس زمان رسيد امواج لرزه اي در هر عمق مي‌توان سرعت امواج در لایه های عمقی مختلف را بر اساس آیین نامه 2800 ویرایش پنجم (آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله 2800) محاسبه نمود.  انواع ساختگاه ها از نظر نوع خاک و سنگ بر اساس استاندارد 2800 از محاسبه متوسط سرعت موج برشی تا عمق 30 متری به شرح زیر تقسیم بندی می شوند:

پارامترها

توصيف لايه بندي زمين

تیپ خاک

متوسط مقاومت برشی زهکشی نشده خاک چسبنده تا عمق 30 متر متوسط تعداد ضربات SPT 60 تا عمق 30 متر متوسط سرعت موج برشی تا عمق 30 متر
750< سنگ و شبه سنگ، شامل سنگ هاي آذرين، دگرگوني و رسوبي و خاک سيمانته بسيار محکم با حداکثر 5 متر مصالح ضعيفتر تا سطح زمين. تیپ خاک 1

 

250< 50< 375-750 خاک خيلي متراکم يا سنگ سست، شامل شن و ماسه خيلي متراکم، رس بسيار سخت با ضخامت بيشتر از 30 متر که مشخصات مکانيکي با افزايش عمق به تدريج بهبود يابد.

سنگ هاي آذرين و رسوبي سست، مانند توف و يا سنگ متورق و يا کاملاً هوازده.

تیپ خاک 2

 

70-250 15-50 175-375 خاک متراکم تا متوسط، شامل شن و ماسه متراکم تا متوسط يا رس هاي سخت با ضخامت بيشتر از 30 متر. تیپ خاک 3

 

70> 15> 175> خاک متوسط تا نرم، لايه هاي خاک غير چسبنده يا با کمي خاک چسبنده با تراکم متوسط تا کم، لايه هاي خاک کاملاً چسبنده نرم تا محکم. تیپ خاک 4

انجام تست دانهول توسط شرکت زمین فرآیند سنجش با بهره گیری از بهترین دستگاه دانهول موجود با تکیه بر تجربه اجرای بیش 500 تست دانهول در نقاط مختلف ایران با حداکثر کیفیت و قیمت مناسب انجام خواهد پذیرفت