اکتشاف آب های زیرزمینی

[wpb_childpages]

اکتشاف آب های زیرزمینی

امروز با پیشرفت علم و تجهیز شدن صنعت کشور به روش های نوین و دقیق، اتلاف وقت و هزینه به حداقل رسیده است. صنعت کشاورزی و آبیاری هم به پیشرفت های خوبی در زمینه های مختلف رسیده است. یکی از تکنولوژی های این صنعت، اختراع دستگاه های ژئوفیزیکی برای اکتشاف آب است. با توجه به افت سطح آب در دشتها و يا خشك شدن چاههاي آب كشاورزي استفاده از تكنيك مدرن ژئو الكتريك ميتوان با هزینه ای کم نسبت به سایر روشها جهت پيدا كردن بهترين محل حفاري اقدام نمود. دستگاه های ژئوفیزیکی بویژه دستگاه ژئوالکتریک در مطالعات قبل از حفاری چاه آب شرب و کشاورزی به منظور تعیین محل حفاری چاه آب با بیشترین میزان آبدهی استفاده می شوند.

اکتشاف آب

لازم به ذكر است روش روش ژئو الكتريك مي تواند اطلاعات با ارزشي در خصوص جنس وضخامت لايه هاي زيرزميني و سنگ كف سفره هاي آب زيرزميني قبل از انجام حفاري چاه ارائه دهد و قطعاً در جلوگيري از اتلاف و به حداقل رساندن هزينه هاي حفاري نقش بسيارموثر و مفيدي دارد.
مطالعات و اندازگیری های ژئوفیزیکی اطلاعات جامع و کاملی را در مورد سفره آب زیرزمینی در اختیار قرار می دهد. از جمله اطلاعاتی که در طی پروسه اکتشاف آب در مورد سفره آب زیرزمینی بدست می آید شامل:

1) شناسایی لایه های زمین از سطح تا عمق 300 متری بدون حفاري
2) تعیین بهترین محل حفر چاه آب
3) تعیین میزان آبدهی چاه آب
4) شناسایی و تفکیک سفره های آب شور از شیرین
5) تعیین حداکثر عمق حفاری
6) بررسي امكان كف شكني چاهها و تعیین حداكثر عمق كف شكني چاه بر اساس بر آورد عمق برخورد به سنگ كف سفره آب زير زميني.
7) تعیین عمق سنگ كف و ضخامت لايه هاي آبدار.

نمونه برداشت انجام گرفته با نمایش محدوده آبدار در عمق 50 الی 100 متری