دستگاه گراویمتر CG5

گراویمتر
گراویمتر

مشخصات فنی دستگاه گراویمتر CG5

دقت برداشت استثنایی 1 میکروگال

انجام خودکار انواع تصحیحات و دریفت صفر

تراز خودکار

کار در دمای بسیار بالا (55) و بسیار پایین (40-)