دستگاه IP&Rs ده کاناله و فرستنده 3600 وات ساخت شرکت GDD کانادا