شرکت زمین فرآیند سنجش

Geophysical Instrumentation

شرکت زمین فرآیند سنجش

چیزی که به دنبال آن هستید اینجا نیست!

خبرنامه

در صورت نیاز به انجام پروژه های ژئوفیزیکی (مگنتومتری، IP، RS، گرانی سنجی، ژئوالکتریک، الکترومغناطیس، GPR، لرزه نگاری، مطالعات زلزله، دانهول؛ تعیین تیپ خاک، مطالعات تحلیل خطر، لرزه زمین ساخت، تحلیل و تفسیر داده های مگنتومتری هوایی. همچنین خرید تجهیزات ژئوفیزیک همچون مگنتومتر، IP، RS، ژئوالکتریک، لرزه نگار 3 کاناله تا 24 کاناله، شتابنگار، دیجیتایزر و لرزه نگار های باند پهن همچنین خرید و آموزش نرم افزار ژئوفیزیکی از جمله Oasis Montaj، EZFRISK، Winglink، Seisimager، RADAN، RefleW، Parkseis، Geomodeller و ... با ما تماس بگیرید.

© تمامی حقوق محفوظ است 2023